Polityka prywatności i plików cookies.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO, informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest KOKUA  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-605), adres: ul. Ursynowska 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658050.

 

Administrator  ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Twoich praw w tym zakresie:  adres e-mail: iod@kokua.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

 

Jakie dane zbieramy?

 

Dane zbierane w trakcie rejestracji
Skorzystanie z funkcji, które oferuje mechanizm sprzedażowy wykorzystywany na stronie sklepu działającego pod adresem www.kokua.pl wymaga rejestracji, w trakcie której prosimy o podanie adresu e-mail i hasła do konta (oraz jego potwierdzenia).

Dodatkowe dane zbierane podczas realizacji transakcji zakupu:

W trakcie realizacji transakcji handlowej w naszym sklepie dodatkowo poprosimy o dodatkowe dane, takie jak:
imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica / dom/ lokal / kod pocztowy / miejscowość / województwo / kraj / numer telefonu, oraz dane związane z formą płatności.

Dane zbierane w sposób automatyczny

Podczas wizyty na stronie www.kokua.pl w sposób automatyczny zbierane są dodatkowe dane dotyczące wizyty, np. takie jak: adres IP, domena, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu itd. 

Dane zbierane podczas kontaktu

Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty email, formularza kontaktowego, telefonu zostają przekazane wybrane dane osobowe np. imię, nazwisko, telefon  adres email, itp.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane ?

W celu realizacji zamówień

 

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie po to, aby umożliwić Tobie zalogowania się do naszego systemu czy zrealizować transakcję handlową. Dane w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie wymaga tego zrealizowanie transakcji handlowej (pobranie pieniędzy, wysłanie i dostarczenie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży), podmioty te nie będą wykorzystywały tych danych w żadnym innym celu.

W ramach realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 

·       Tworzenia i zarządzania kontem w ramach platformy sklepu www.kokua.pl;

·       Przetwarzania  zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur;

·       Obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;

·       Obsługi zwrotów towarów zgodnie z przepisami prawa;

·       Obsługi zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

·       Realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.

 

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między KOKUA POLSKA Sp. z o.o. a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.W celu ulepszenia naszych usług

 

Dane zbierane w sposób automatyczny mogą posłużyć do analizy zachowań użytkowników na stronie www.kokua.pl, są zbierane automatycznie, w sposób pozwalający na zachowanie anonimowości i są gromadzone w celach analitycznych i statystycznych.

 

Celem zbieranie i przetwarzania tych danych jest usprawnienie funkcjonowania sklepu internetowego www.kokua.pl oraz prezentowanie ofert w największym stopniu dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje o Twoim zachowaniu zakupowym, możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.

 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy sprzedającym a kupującym w celu świadczenia usług wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług.


W celach marketingowych

 

Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to, że po uzyskaniu odpowiedniej zgody możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twoje uprzedniej zgody. Możesz zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.


Jakie są Twoje prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

 

 W szczególności przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach określonych powyżej, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Twoich danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do realizacji usługi, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

 

Okres przechowywania danych

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 

 

Udostępnianie danych osobowych

 

W zależności od przypadku, w celu realizacji zamówienia, możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcy usług kurierskich;
• dostawcy usług płatniczych/bankowych;
• dostawcy usług informatycznych;

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

 

W uzasadnionych przypadkach, na potrzeby realizacji zamówień dane mogą być przekazywane do centrali firmy KOKUA w Niemczech w celu wysyłki produktów do klienta w Polsce bezpośrednio od producenta. Za każdym razem taki sposób realizacji będzie uzgadniany z Klientem i wymagał jego akceptacji.

 

Dane producenta:

 

KOKUA Bikes GmbH

Spielfahrzeuge und Fahrräder

Schwerzfelder Str. 3

52159 Roetgen

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

Wykorzystanie ("cookies")

Strona internetowa www.kokua.pl może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z serwisu, nie zawierają one żadnych danych osobowych

 

Czym są pliki „cookies”?

 

1. Pliki cookies – to dane informatyczne, inaczej zwane „ciasteczkami”, najczęściej definiowane jako informacje tekstowe, które są wysyłane przez serwer, a następnie zapisywane u konkretnego użytkownika strony www na urządzeniu wykorzystywanym przez niego w celu uzyskania dostępu do strony internetowej (tzw. urządzenie końcowe). Dane, które pliki cookies mogą zawierać, to miedzy innymi nazwa (adres) strony internetowej, z której zostały pobrane, czas przez jaki są przechowywane oraz numer.

 

2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez serwisy internetowe do przeróżnych celów, między innymi przez sklepy internetowe, w celu stosowania reklam, do liczników odwiedzin, sond internetowych, jak również w celu zapewnienia sprawnego działania stron, na których użytkownicy dokonują logowania za pomocą dostępnych im nazw użytkownika oraz haseł.

 

3. Ogólnie stwierdzić można, iż pliki te służą przede wszystkim ułatwianiu i monitorowaniu czynności/aktywności użytkowników stron internetowych oraz badaniu ich preferencji.

 

4. Poszczególne rodzaje ciasteczek mogą zatem przechowywać informacje o użytkownikach stron internetowych, które następnie wykorzystywane są przy takich czynnościach jak dodawanie zakupów do „koszyka”, logowanie w serwisie, czy też identyfikacja danego użytkownika pod kątem wcześniejszego odwiedzenia serwisu.

 

5. Popularnym i bardzo użytecznym zastosowaniem plików cookies jest właśnie usprawnienie procesu logowania na danym serwisie internetowym. Wykorzystanie pliku cookies pozwala na uniknięcie konieczności każdorazowego logowania w razie przejścia na inną stronę serwisu. Przykładowo, w serwisie który jest sklepem internetowym, dzięki zastosowaniu plików typu cookies wystarczające jest jedno zalogowanie w sklepie i następnie możliwe jest przeglądanie poszczególnych produktów (a więc podstron serwisu) bez konieczności ponownego logowania. W ten sposób usprawnia to oraz ułatwia użytkownikowi poruszanie się po podstronach sklepu.

 

6. Najczęstszym miejscem przechowywania plików cookies jest dysk twardy użytkownika. Pliki cookies zajmują mało miejsca w przestrzeni dyskowej użytkownika, dlatego przy uwzględnieniu pojemności obecnie stosowanych twardych dysków, ryzyko jego „przepełnienia” jest bardzo małe. Pliki cookie nie wpływają również na stosowane przez użytkownika oprogramowanie, ani na użytkowany sprzęt.

 

7. Istnieją różne rodzaje plików cookies, jednak nie wszystkie z nich wykorzystywane są przez Administratora sklepu www.kokua.pl.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

 

Administrator używa plików cookies w następujących celach:

 

a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników;

b) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w szczególności tzw. „utrzymanie sesji”;

c) zapewnienia skuteczności procedur bezpieczeństwa w ramach Serwisu;

d) tworzenia statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Serwisu, co z kolei pozwala na ulepszenie jego struktury i zawartości oraz na dostosowanie  Serwisu do oczekiwań użytkowników.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

 

Administrator używa następujących rodzajów plików cookies:

 

a) cookies „sesyjne” – Mają charakter plików tymczasowych, które ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia użytkownika (urządzenia końcowego) w momencie wylogowania z Serwisu, jak również w razie wyłączenia oprogramowania umożliwiającego dostęp do Serwisu (tj. przeglądarki internetowej) oraz w przypadku opuszczenia strony internetowej Serwisu;

 

b) cookies „stałe” – Ten rodzaj pilików cookies, w przeciwieństwie do cookies sesyjnych nie ulega usunięciu po prostym wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej Serwisu. Czas pozostawania tych plików w urządzeniu końcowym użytkownika określany jest w ich parametrach. Pozostają one zatem zapisane w urządzeniu użytkownika aż do upływu tego okresu, względnie do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika;

 

c) w serwisie występują również pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Administratora. Takie pliki podlegają odrębnej polityce cookies, obowiązującej u danego partnera. Partnerami Serwisu są Google – spółki z grupy Google, w szczególności: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Ireland Ltd ., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland a także Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304, 1.

 

Usuwanie plików „cookies” oraz modyfikowanie sposobu ich wykorzystywania

 

1. Używane obecnie oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron internetowych (tzw. „przeglądarki internetowe”) posiada wbudowane opcje, pozwalające modyfikować sposób wykorzystywania plików cookies przez danego użytkownika.

 

2. Standardowym rozwiązaniem, jakie jest stosowane w przeglądarkach internetowych jest domyślne akceptowanie plików cookies, jednakże możliwe są inne konfiguracje.

 

3. W celu uzyskania dostępu do takich modyfikacji, należy odszukać ustawienia danej przeglądarki internetowej. Możliwości jakie stwarza oprogramowanie są różne – przeglądarka może zarówno blokować wykorzystanie plików cookies, żądać lub informować o każdorazowym zapisaniu ich na urządzeniu końcowym użytkownika, jak również wyłączać ich stosowanie. Należy jednakże pamiętać, iż modyfikacje sposobu wykorzystania plików cookies przez używane oprogramowanie może powodować zmianę lub utratę niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 

Zmiany polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.